Skip to content

Crni master

OZNAKA

BAZA

SADRŽI 
ANTIBLOK

PREPORUČENA PRIMJENA 

EKSTRUZIJA 
FOLIJE

PREPORUČENA PRIMJENA 

INJEKCIJSKO 
PREŠANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

PUHANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

GEOMEMBRANE

KRATKI OPIS

TL/STL

PE 491-35

PE

Ekonomski isplativi crni master sa plavim tonom karakteristične primjene u injekcijskom prešanju i izradi folija debljine veće od 40 mikrometara.

PE 491-42

PE

Master sa 40% čađe SRF tipa i mineralnim antiblokom za primjenu u injekcijskom prešanju, te u izradi debljih folija i cijevi.

PE 491-50

PE

Crni master plavog tona sa visokom koncentracijom čađe i mineralnim punilima. Namijenjen za izradu tanjih i debljih folija, kao i cijevi. Moguća primjena i za izadu agrofolija kraćeg vijeka trajanja.

PE 491-54

PE

Crni master plavog tona visoke koncentracije čađe sa mineralnim antiblokom. Svoju namjenu nalazi u  izradi folija različitih debljina i injekcijskom prešanju.

PE 491-55

PE

Ovaj master je popularan u aplikacijama kod kojih prisutnost antibloka može uzrokovati poteškoće u proizvodnji i kasnijoj primjeni. Zbog odlične disperzije čađe, dodan u većoj količini može služiti i kao UV stabilizator. Nalazi primjenu i u mulch foliji i kablovskoj industriji.

PE 491-52AOX

PE

Formulacija sa 50% čađe i antioksidansa na LDPE nosiocu. Usporava propadanje i produžuje vijeka trajanja folije povečavajući vrijednosti čvrstoće na istezane i prekidne čvrstoće. Koristi se u agrofolijama i geomembranama.

PE 492-218

PE

Jedan od najekonomičnijih mastera u našoj ponudi. Sadrži mineralna punila i nalazi primjenu u ekstruziji debljih folija i injekcijskom prešanju.

PE 492-223

PE

Ekonomični tip crnog mastera sa sivim tonom namijenjen za izradu deblje folije, cijevi, injekcijsko prešanje. Sadrži miješavinu mineralnih punila i antibloka.

PE 492-403

PE

Još jedan od naših ekonomičnih mastera, sivog tona, bez mineralnih punila i antibloka. Osnovne namjene u izradi agro folija srednjeg vijeka trajanja, a zbog odlične disperzije i male veličine čestica čađe uz dodatak aditiva može poslužiti kao UV stabilizator za mulch folije.

PE 492-400

PE

Masterbatch bez prisutstva punila, izrađen sa 40% čađe specifičnog tipa. Popularan kod visokozahtjevnih aplikacija kada je potrebno dodati malu količinu mastera za postizanje zatamnjenja i pokrivnosti. Primjenjuje se i u agro sektoru i kablovskoj industriji.

PE 492-400F

PE

Osnovna namjena ovog mastera smeđeg tona je u bojanju predmeta koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Sadrži 40% čađe specifičnog tipa. Ne sadrži mineralna punila.

PE 492-400AOX

PE

Primjenjuje se u izradi višegodišnjih mulch folija i geomembrana. Sadrži mješavinu čađa specifičnog tipa i antioksidansa na bazi HALS-a. Ovaj master smeđeg tona ne sadrži antiblok niti  mineralna punila.


OZNAKA

BAZA

SADRŽI 
ANTIBLOK

PREPORUČENA PRIMJENA 

EKSTRUZIJA 
FOLIJE

PREPORUČENA PRIMJENA 

INJEKCIJSKO 
PREŠANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

PUHANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

GEOMEMBRANE

KRATKI OPIS

TL/STL

PP 491-42

PP

Crni master plavog tona na polipropilenu kao nosiocu s primjenom u izradi debljih folija, injekcijskom prešanju kao i izradi cijevi raznih dimenzija.

PP 491-55

PP

Master bez prisutstva punila, plavog tona. Popularan u izradi tanjih i debljih folija, cijevi, injekcijskom prešanju i puhanju.

PP 492-40P

PP

Crni master smeđeg tona široke primjene. Pogodan za korištenje u injekcijskom prešanju, folijama raznih debljina, puhanju, za izradu cijevi i cijevi za vodu.


OZNAKA

BAZA

SADRŽI 
ANTIBLOK

PREPORUČENA PRIMJENA 

EKSTRUZIJA 
FOLIJE

PREPORUČENA PRIMJENA 

INJEKCIJSKO 
PREŠANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

PUHANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

GEOMEMBRANE

KRATKI OPIS

TL/STL

PS 491-40

PS

Master plavog tona na polistirenu kao nosiocu, sa mineralnim punilom, Nalazi primjenu u injekcijskom prešanju i u izradi debljih folija.

PS 491-50

PS

Osnovna namjena mu je u izradi tanke folije, a primjenjuje se i u tehnici injekcijskog prešanja. Ovaj proizvod ne sadrži antiblok, i plavog je tona.

PS 491-55

PS

Crni master na bazi polistirena, bez punila, s plavim tonom. Vrlo široke primjene, kako u ekstruziji raznih folija, tako i u injekcijskom prešanju i puhanju.


OZNAKA

BAZA

SADRŽI 
ANTIBLOK

PREPORUČENA PRIMJENA 

EKSTRUZIJA 
FOLIJE

PREPORUČENA PRIMJENA 

INJEKCIJSKO 
PREŠANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

PUHANJE

PREPORUČENA PRIMJENA

GEOMEMBRANE

KRATKI OPIS

TL/STL

VA 493-50

VA

Univerzalni ekonomičan master na bazi mješavine polimera, čađe i mineralnih punila. Namijenjen izradi niskozahtjevnihg aplikacija. Plavog tona.

VA 493-51

VA

Izrađen na bazi mješavine polimera, čađe i antibloka, namijenjen za korištenje u većem broju aplikacija.

VA 493-55

VA

Zbog dobrog izbora nosioca ovaj Master se može koristiti u bojenju više tipova polimera, te u gotovo svim aplikacijama. Ne sadrži mineralna punila i plavog je tona.