ROHS & WEE ODREDBA

RoHS je kratica za „Restriction uf use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment“ (ograničavanje upotrebe određenih štetnih materijala (olovo, živa, šestovalentni kadmij, krom i 2 bromid otporan na vatru PBB & PBDE) za električne i elektroničke komponente. RoHS odredba povezana je s WEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) odredbom.

RoHS sukladan proizvod je onaj proizvod koji ne sadrži niti jednu od zabranjenih tvari u koncentracijama koje prelaze najveće dozvoljene veličine npr. 0,1% za težinu za olovo (Pb), živu (Hg), šesterovalentni krom (CR[VI]) i 2-bromne usporivače gorenja (PBB i PBDE) i 0,001% za kadmij (Cd) u homogenim materijalima. RoHS mora biti razmatrana u preklopu s WEEodredbom. Cilj obje odredbe je unapređivanje zaštite okoliša u svim fazama korištenja proizvoda. Neki od materijala korištenih u elektronici mogu predstavljati opasnost za okoliš i zdravlje pri procesu proizvodnje i čak i na kraju pri odlaganju proizvoda. EU je zbog takvih razloga poduzela mjere kako bi ograničili korištenje tih materijala (RoHS) i potaknula sigurno odlaganje ili ponovno korištenje električne opreme (WEE).