Masterbach

Masterbach je visoko koncentrirana disperzija pigmenata u polimeru u formi granula. Pigmenti i polimeri su izabrani tako da su kompatibilni sa polimerom koji se boji. Bojanje polimera postiže se dodavanjem odgovarajućeg obojenog masterbacha polimeru u određenom omjeru. Pravilnom primjenom i izborom masterbacha poboljšava se kvaliteta polimera u smislu boljeg ponašanja pri preradi, bolje stabilizacije, postojanosti na toplinu itd. Kod BIFIX MASTERA pigmenti su već dispergirani u polimeru u procesu proizvodnje istih, tako da se svi problemi vezani za utjecaj na polimer rješavaju kod nas. Korištenje BIFIX MASTERA bojila preporučen je način bojenja termoplasta radi visoke kvalitete, odlične disperzije, optimiziranog protoka za pojedine namjene i odličnih sposobnosti miješanja u masu za bojanje. Prednosti pri upotrebi BIFIX MASTERA za bojanje polimera:

 • odlična disperzija pigmenata
 • reproduktivnost nijansi
 • jednostavna upotreba
 • ekonomičnost radnog prostora
 • nemogućnost prašenja odnosno zaštita čovjekove okoline
 • lako skladištenje i transport

Osnovna svojstva BIFIX MASTERA:

 • nijansa
 • svjetlostabilnost
 • termička stabilnost
 • otpornost na atmosferilije
 • otpornost na kemikalije
 • disperzibilnost

Prema zahtjevima kupaca proizvodimo masterbatch-e sa UV stabilizatorima, kliznim sredstvima, antioksidansima, antistaticima i aditivima za samogasivost, te drugim dodatcima. Postotak dodavanja masterbatcha za bojanje plastičnih masa iznosi 1-12%, što zavisi o namjeni polimera, načinu prerade i nijanse. BIFIX MASTER se proizvodi u standardnim bojama prema ton karti.

Prema zahtjevima kupaca izrađuju se i ostale nijanse masterbatcha. Zbog različitih temperatura prerade i drugih osobina ovih polimera ne može se dati nekakvo opće pravilo o bojenju, već se za svaki slučaj primjene mora odabrati masterbach prema njegovim osnovnim karakteristikama. MASTERI koje izdvajamo na bazi polietilena nisko gustoće, HOPE koriste se za bojanje poliolefina HDPE, LDPE i PP i to za bojanje poliolefinskih folija, pukanih i injekcijjski prešanih artikala za kemijsku i kozmetičku industriju i široku potrošnju, zatim za bojanje cijevi, kablova, dječijih igračaka i dr. MASTERI koje izrađujemo na bazi polistirena, PS najviše se upotrebljava za bojanje ambalaže za pakiranje prehrambenih proizvoda; najčešće tankih stijenki kao što su posude i čaše za voće i povrće, sladoled, jaja i sl. Iz PP masterbacha izrađuje se čitav niz poluproizvoda i gotovih proizvoda koji se upoterbljavaju u domaćinstvu i svakodnevnu upotrebu, elektroindustriji i dr. MASTERI na bazi etilenvinil-acetat kopolimera imaju primjenu u vrlo širokom spektru, od stretch i običnih folija, ambalažnih folija, omotača kablova, injekcijski prešanih čepova, britvila, dijelova obuće i mnogih drugih aplikacija. Polimer na takvoj osnovi pruža veću fleksibilnost, žilavost, lakšu savitljivost, bolju otpornost prema kidanju, većoj elastičnosti ekstrudiranih folija.