Skip to content

MASTERBATCH I ADITIVI
PROIZVODI ZA GRAĐEVINARSTVO

bojice-bok

O nama

BIFIX D.O.O. kemijsko je prerađivačka tvornica iz Buja (Istra), osnovana davne 1973. godine kao društveno poduzeće s inicijalnom idejom proizvodnje proizvoda za građevinarstvo. Zahvaljujući vlastitom I&R i „know-how“-u već početkom 80-ih godina prošloga stoljeća osniva se novi proizvodni segment odnosno program – program plastike, u sklopu kojega započinje vlastiti razvoj i proizvodnja bojila za plastiku (komercijalnog naziva Masterbatch) i aditiva. U to vrijeme Masterbatch predstavlja poprilično avangardni proizvod koji su proizvodile isključivo velike svjetske kompanije poput Du Pont-a i BASF-a.

Bifix već tada ima viziju i hrabrost ulagati u sektor plastike i proizvodnju Masterbatcha, imajući pred sobom jasan smjer i ciljeve za budućnost.

Početkom 1990-ih, tvornica prelazi u privatno vlasništvo većih i manjih dioničara – uglavnom zaposlenih u Bifixu. Na taj se način vlasništvo zadržalo u rukama ljudi koji su ga stvarali i s godinama razvili u respektabilno društvo koje danas stalno zapošljava pedesetak zaposlenika. Unatoč turbulentnim ratnim vremenima tog razdoblja, Bifix opstaje i započinje svoj rast i razvoj.

Raspadom Jugoslavije te time, po inerciji, „nestankom“ značajnijeg dijela tadašnjeg tržišta, Bifix se okreće drugim tržištima iz okruženja – prvenstveno onom susjedne Italije te tržištu Austrije. Na taj način, za razliku od većine drugih (većih) poduzeća iz malih ali industrijskih Buja (poput tadašnjeg Digitrona), Bifix uspijeva ostati „zdravo“ poduzeće te izrasti i pozicionirati se, na europskoj razini pa čak i šire, u relevantnog proizvođača bojila za plastiku i aditiva. Ponosni smo radi činjenice kako je Bifix danas jedan od najvećih proizvođača bojila za plastiku i aditiva na tržištu JI Europe (drugi najveći) ali i u top 10 proizvođača crnog Masterbatcha na nivou čitave Europe. Navedeno dokazuje i činjenica kako je portfolio Bifixovih kupaca disperziran na mnoga inozemna tržišta poput onoga većine zemalja EU (Italija, Slovenija, Njemačka, Austrija, Francuska, Portugal, Španjolska, Poljska, Češka, Grčka, Mađarska), zatim tržište Izraela, Srbije, BiH te udaljenija tržišta poput onih Maroka i Alžira.

Izvoz na navedena ino tržišta čini gotovo 90% ukupnih prihoda od prodaje društva pa je i kroz to dokazana kvaliteta i globalna konkurentnost Bifix proizvoda. Dugogodišnja izvozna orijentiranost društva kao i višegodišnji uzastopni rast smjer su u kojemu društvo planira nastaviti djelovati kroz dodatna širenja na inozemna, postojeća ali i nova, tržišta gdje je detektiran veliki potencijal i mogućnosti plasmana Bifixovih proizvoda.

 

Sektor odnosno program proizvodnje bojila za plastiku i aditiva svakako predstavlja perjanicu današnjeg uspjeha međutim, program proizvoda za građevinarstvo program je s kojim je sve započelo spomenute 1973. godine, te proizvodi ovoga programa imaju tradiciju, postojanu kvalitetu i iskustvo proizvodnje punih 48 godina. Danas Bifixovu paletu proizvoda za građevinarstvo čini više od 70 različitih proizvoda o kojima detaljnije informacije potražite na ovoj web stranici.

Oduvijek u Bifixu njegujemo svijest o značaju ulaganja u moderne tehnologije, istraživanje i razvoj te u ljudske resurse – kao ključne pokretače razvoja i održivog stabilnog poslovanja. Dokaz tome su, zadnjih 15-ak godina, izvršena ulaganja ukupne vrijednosti od cca 70 milijuna kuna – što u proizvodnu i laboratorijsku tehnologiju i opremu, povezanu tvorničku infrastrukturu, što u unapređenje ljudskih resursa. Gledajući posljednje desetljeće djelovanja, tvornica 2016. godine doseže maksimum iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, uz paralelan rast prihoda od prodaje za više od 65% (od 2012. do 2016.g.), te Uprava iste godine donosi odluku o ulasku u novi investicijski ciklus. Slijedom navedenog, Bifix 2018. godine službeno prijavljuje novi projekt – „NXT-BATCH 2020“ za sufinanciranje iz ESI fondova te 2020. godine potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 35% prihvatljivih troškova projekta. Ukupna vrijednost ovog strukturnog ulaganja iznosi gotovo 41,5 milijuna kuna, a glavni se ostvareni ciljevi projekta mogu ukratko svesti na: značajno povećanje proizvodnih kapaciteta (povećanje kapaciteta od gotovo 50% na godišnjoj razini), ostvarenu potrebnu razinu automatizacije i modernizacije proizvodnih procesa, osigurane dodatne skladišne kapacitete te ostvarene uvjete za dodatna zapošljavanja – čime je omogućen razvoj novih kompetencija i vještina naših zaposlenika i na taj način osigurana kvaliteta i opstojnost provođenja aktivnosti I&R pod „vlastitim krovom“. Nova proizvodna tehnologija Bifixu omogućuje razvoj novih ekološki prihvatljivih proizvoda, ali i osigurava i višestruko pridonosi iskoraku u smjeru tranzicije prema resursno učinkovitom društvu i kružnom gospodarstvu. Neki od doprinosa očituju se kroz značajno smanjenje potrošnje električne energije unutar proizvodnoga procesa, smanjenje Bifixovog „ugljikovog otiska“ (eng. „Carbon Footprint“), značajno smanjenje obujma proizvodnog otpada tvornice na godišnjoj razini (smanjeno s 1% na 0,5% udjela u godišnjoj proizvodnji) te kroz osjetno smanjenje prašine u samim proizvodnim pogonima ali i smanjenje onečišćenja okoline i susjedstva tvornice.

Bifix d.o.o. se i dalje, nakon više desetljeća, potvrđuje kao korisno i društveno osviješteno društvo koje nastavlja aktivno sudjelovati i biti važan faktor u životu lokalne zajednice.

EU vidljivosti

NXT-BATCH 2020

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta, KK.03.2.1.15; poduzeću BIFIX d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „NXT-BATCH 2020“. Tvrtka BIFIX d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 15.03.2021. 

OPIS PROJEKTA

Projekt rješava specifične razvojne probleme hrvatskog gospodarstva koji se pojavljuju u obliku niske konkurentnosti, visoke nezaposlenosti, tehnološkog zaostajanja i niske investicijske sposobnosti. Kroz provedbu projekta, uz adekvatne marketinške napore, direktno će se adresirati prepoznati problemi kroz jačanje domaće i međunarodne konkurentnosti te povećanje opsega poslovanja sa inozemnim klijentima što će rezultirati novim zapošljavanjem, porastom prihoda, povećanjem izvoza te porastom daljnjih investicija u konkurentnost poduzetništva. Ciljne skupine projekta su sama tvrtka BIFIX d.o.o., postojeći i potencijalni klijenti te uža i šira društvena zajednica.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

E1 Provedba revizije projekta

E2 Izvođenje građevinskih radova i nadzor

E3 Nabava opreme

E4 Sudjelovanje na stručnim sajmovima

E5 Nabava građevinskih radova i usluge stručnog nadzora građenja

E6 Montaža i puštanje opreme u rad

E7 Usavršavanje

E8 Upravljanje projektom

E9 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj: Doprinijeti konkurentnosti, razvoju i jačanju MSP na globalnom tržištu, prvenstveno unutar proizvođačkoga sektora, te smanjenju međuregionalne nejednakosti.

Specifični cilj: Povećanje konkurentnosti i osiguranje održivog razvoja tvrtke povećanjem proizvodnih i skladišnih kapaciteta, modernizacijom proizvodne tehnologije te unapređenjem ljudskih resursa.

Uspješnom provedbom projekta za BIFIX d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1: Povećani prihodi od izvoza poduzeća BIFIX d.o.o.

R2: Porast broja zaposlenika poduzeća BIFIX d.o.o.

R3: Rekonstrukcija i opremanje proizvodnih kapaciteta tvornice BIFIX d.o.o.

R4: Unaprijeđeni poslovni procesi i kompetencije poduzeća BIFIX d.o.o.

R5: Učinkovitije iskorištavanje resursa i čuvanja okoliša

R6: Rast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i rast BDP-a.

R7: Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda BIFIX-a.

Ukupna vrijednost projekta:

41.486.643,13 kn

Bespovratna sredstva:

11.345.086,01 kn

Razdoblje provedbe projekta:

19.06.2018. – 19.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Štiglić, Direktor

E-mail: ivan.stiglic@bifix.hr   + 385 52 772 224;  www.bifix.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o OP Konkurentnost i kohezija: https://opzo-opkk.hr/

EU vidljivosti
01
02
03
04
05
06
07
08