Prijava za pregledavanje tehničkih listova u pdf formatu

Kako biste mogli pregledavati pdf fileve potrebna je prijava (nakon prijave na Vaš mail stiže potrebna lozinka):
Vaše ime i prezime:
E-mail:
Šifra:
Šifra:

OZNAKA BAZA SADRŽI ANTIBLOK PREPORUČENA PRIMJENA  KRATKI OPIS TL/STL
EKSTRUZIJA FOLIJE INJEKCIJSKO PREŠANJE PUHANJE GEOMEMBRANE
PE 401-42
PE DA DA NE NE Ekonomični master, mliječno bijelog tona pogodan za ekstrudiranje folija debljine veće od 40 µm, i proizvoda izrađenih tehnikom injekcijskog prešanja.
PE 401-43
PE DA DA NE NE Snježno bijeli ekonomični master, popularan u proizvodnji farmaceutske ambalaže i kućanskih proizvoda. Sadrži mineralna punila te antiblok.  
PE 401-52
PE DA DA NE NE

Standardni master mliječno bijelog tona namijenjen za bojanje srednje zahtjevnih aplikacija u ekstruziji debljih folija i injekcijskom prešanju. Sadrži 50% pigmenta.

PE 401-53
PE DA DA NE NE Visokokvalitetan master sniježno bijelog tona. Sadrži antiblok, te je pogodan za korištenje u injekcijskom prešanju i ekstruziji folija debljine veće od 40 40 µm.
PE 401-60
PE DA DA DA DA Snježno bijeli master s osnovnom namjenom za bojanje tankih folija i proizvoda u tehnici injekcijskog prešanja. Sadrži mješavinu mineralnih antibloka. Moguća primjena u tehnici puhanja i za izradu geomembrana.  
PE 401-61
PE DA DA DA NE Bijeli master bez prisutstva antibloka, sniježno bijelog tona, postojan pri izlaganju UV zrakama, namijenjen za korištenje u ekstruziji folija, injekcijskom prešanju i puhanju.  
PE 401-70
PE DA DA DA NE Master sa osnovnom namjenom u ekstruziji folija, i tehnici puhanja. Sniježno bijelog tona i vrlo velike moći disperzije. Sadrži mineralni antiblok. Preporučeno doziranje od 1 – 5 %.
PE 401-72
PE DA DA DA NE Karakteristika ovog mastera visoka koncentracija titan dioksida, čak 70 %. Ne sadrži mineralna punila, kao niti antiblock. Pogodan za visokozahtjevne aplikacije i colormatching.  
PS 401-50
PS NE DA NE NE Mliječno bijeli master na polistirenskom nosiocu, najčešće primjenjen u industriji pakiranja namirnica.  
PS 401-51
PS NE DA NE NE Master sa plavim tonom, popularan za bojanje ambalaže za pakiranje namirnica.  
PS 401-55
PS DA DA NE NE Master mliječno bijelog toga za ekstruziju folije i aplikacije izrađene injekcijskim prešanjem. Bez mineralnoh punila i antibloka.
PP 401-45
PP DA DA NE NE Snježno bijeli ekonomični master na polipropilenskoj bazi, za izradu debljih folija i aplikacija izađenih injekcijskim prešanjem.
PP 401-50
PP DA DA NE NE

Mliječno bijeli master na bazi polipropilena popularan u izradi cijevi za vodu.

 
PP 401-52
PP DA DA NE NE Master sa mineralnim punilom, sniježno bijelog tona, namijenjen za izradu tankih folija, cijevi, cijevi za vodu i raznih injekcijsko prešanih aplikacija.  
PP 401-60
PP DA DA NE NE Master na bazi polipropilena sa mineralnim antiblokom, snježno bijele boje.