Injekcijsko prešanje

   

Prijava za pregledavanje tehničkih listova u pdf formatu

Kako biste mogli pregledavati pdf fileve potrebna je prijava (nakon prijave na Vaš mail stiže potrebna lozinka):
Vaše ime i prezime:
E-mail
Šifra:
Šifra:Crni master


OZNAKA BAZA SADRŽI ANTIBLOK PREPORUČENA PRIMJENA KRATKI OPIS TL/STL
EKSTRUZIJA FOLIJE INJEKCIJSKO PREŠANJE PUHANJE GEOMEMBRANE
PE 491-35
PE Ekonomski isplativi crni master sa plavim tonom karakteristične primjene u injekcijskom prešanju i izradi folija debljine veće od 40 mikrometara.
PE 491-42
PE Master sa 40% čađe SRF tipa i mineralnim antiblokom za primjenu u injekcijskom prešanju, te u izradi debljih folija i cijevi.
PE 491-50
PE Crni master plavog tona sa visokom koncentracijom čađe i mineralnim punilima. Namijenjen za izradu tanjih i debljih folija, kao i cijevi. Moguća primjena i za izadu agrofolija kraćeg vijeka trajanja.
PE 491-54
PE Crni master plavog tona visoke koncentracije čađe sa mineralnim antiblokom. Svoju namjenu nalazi u izradi folija različitih debljina i injekcijskom prešanju.  
PE 491-55
PE Ovaj master je popularan u aplikacijama kod kojih prisutnost antibloka može uzrokovati poteškoće u proizvodnji i kasnijoj primjeni. Zbog odlične disperzije čađe, dodan u većoj količini može služiti i kao UV stabilizator. Nalazi primjenu i u mulch foliji i kablovskoj industriji.
PE 491-52AOX
PE Formulacija sa 50% čađe i antioksidansa na LDPE nosiocu. Usporava propadanje i produžuje vijeka trajanja folije povečavajući vrijednosti čvrstoće na istezane i prekidne čvrstoće. Koristi se u agrofolijama i geomembranama.  
PE 492-218
PE Jedan od najekonomičnijih mastera u našoj ponudi. Sadrži mineralna punila i nalazi primjenu u ekstruziji debljih folija i injekcijskom prešanju.  
PE 492-223
PE Ekonomični tip crnog mastera sa sivim tonom namijenjen za izradu deblje folije, cijevi, injekcijsko prešanje. Sadrži miješavinu mineralnih punila i antibloka.
PE 492-403
PE Još jedan od naših ekonomičnih mastera, sivog tona, bez mineralnih punila i antibloka. Osnovne namjene u izradi agro folija srednjeg vijeka trajanja, a zbog odlične disperzije i male veličine čestica čađe uz dodatak aditiva može poslužiti kao UV stabilizator za mulch folije.
PE 492-400
PE Masterbatch bez prisutstva punila, izrađen sa 40% čađe specifičnog tipa. Popularan kod visokozahtjevnih aplikacija kada je potrebno dodati malu količinu mastera za postizanje zatamnjenja i pokrivnosti. Primjenjuje se i u agro sektoru i kablovskoj industriji.  
PE 492-400F
PE Osnovna namjena ovog mastera smeđeg tona je u bojanju predmeta koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Sadrži 40% čađe specifičnog tipa. Ne sadrži mineralna punila.
PE 492-400AOX
PE Primjenjuje se u izradi višegodišnjih mulch folija i geomembrana. Sadrži mješavinu čađa specifičnog tipa i antioksidansa na bazi HALS-a. Ovaj master smeđeg tona ne sadrži antiblok niti mineralna punila.  
PP 491-42
PP

Crni master plavog tona na polipropilenu kao nosiocu s primjenom u izradi debljih folija, injekcijskom prešanju kao i izradi cijevi raznih dimenzija.

 
PP 491-55
PP Master bez prisutstva punila, plavog tona. Popularan u izradi tanjih i debljih folija, cijevi, injekcijskom prešanju i puhanju.
PP 492-40P
PP Crni master smeđeg tona široke primjene. Pogodan za korištenje u injekcijskom prešanju, folijama raznih debljina, puhanju, za izradu cijevi i cijevi za vodu.  
PS 491-40
PS Master plavog tona na polistirenu kao nosiocu, sa mineralnim punilom, Nalazi primjenu u injekcijskom prešanju i u izradi debljih folija.
PS 491-50
PS Osnovna namjena mu je u izradi tanke folije, a primjenjuje se i u tehnici injekcijskog prešanja. Ovaj proizvod ne sadrži antiblok, i plavog je tona.  
PS 491-55
PS Crni master na bazi polistirena, bez punila, s plavim tonom. Vrlo široke primjene, kako u ekstruziji raznih folija, tako i u injekcijskom prešanju i puhanju.  
VA 493-50
VA Univerzalni ekonomičan master na bazi mješavine polimera, čađe i mineralnih punila. Namijenjen izradi niskozahtjevnihg aplikacija. Plavog tona.  
VA 493-51
VA Izrađen na bazi mješavine polimera, čađe i antibloka, namijenjen za korištenje u većem broju aplikacija.
VA 493-55
VA Zbog dobrog izbora nosioca ovaj Master se može koristiti u bojenju više tipova polimera, te u gotovo svim aplikacijama. Ne sadrži mineralna punila i plavog je tona.


Bijeli master


OZNAKA BAZA SADRŽI ANTIBLOK PREPORUČENA PRIMJENA KRATKI OPIS TL/STL
EKSTRUZIJA FOLIJE INJEKCIJSKO PREŠANJE PUHANJE GEOMEMBRANE
PE 401-42
PE DA DA NE NE Ekonomični master, mliječno bijelog tona pogodan za ekstrudiranje folija debljine veće od 40 µm, i proizvoda izrađenih tehnikom injekcijskog prešanja.
PE 401-43
PE DA DA NE NE Snježno bijeli ekonomični master, popularan u proizvodnji farmaceutske ambalaže i kućanskih proizvoda. Sadrži mineralna punila te antiblok.
PE 401-52
PE DA DA NE NE

Standardni master mliječno bijelog tona namijenjen za bojanje srednje zahtjevnih aplikacija u ekstruziji debljih folija i injekcijskom prešanju. Sadrži 50% pigmenta.

PE 401-53
PE DA DA NE NE Visokokvalitetan master sniježno bijelog tona. Sadrži antiblok, te je pogodan za korištenje u injekcijskom prešanju i ekstruziji folija debljine veće od 40 40 µm.
PE 401-60
PE DA DA DA DA Snježno bijeli master s osnovnom namjenom za bojanje tankih folija i proizvoda u tehnici injekcijskog prešanja. Sadrži mješavinu mineralnih antibloka. Moguća primjena u tehnici puhanja i za izradu geomembrana.
PE 401-61
PE DA DA DA NE Bijeli master bez prisutstva antibloka, sniježno bijelog tona, postojan pri izlaganju UV zrakama, namijenjen za korištenje u ekstruziji folija, injekcijskom prešanju i puhanju.
PE 401-70
PE DA DA DA NE Master sa osnovnom namjenom u ekstruziji folija, i tehnici puhanja. Sniježno bijelog tona i vrlo velike moći disperzije. Sadrži mineralni antiblok. Preporučeno doziranje od 1 – 5 %.
PE 401-72
PE DA DA DA NE Karakteristika ovog mastera visoka koncentracija titan dioksida, čak 70 %. Ne sadrži mineralna punila, kao niti antiblock. Pogodan za visokozahtjevne aplikacije i colormatching.
PS 401-50
PS NE DA NE NE Mliječno bijeli master na polistirenskom nosiocu, najčešće primjenjen u industriji pakiranja namirnica.
PS 401-51
PS NE DA NE NE Master sa plavim tonom, popularan za bojanje ambalaže za pakiranje namirnica.
PS 401-55
PS DA DA NE NE Master mliječno bijelog toga za ekstruziju folije i aplikacije izrađene injekcijskim prešanjem. Bez mineralnoh punila i antibloka.
PP 401-45
PP DA DA NE NE Snježno bijeli ekonomični master na polipropilenskoj bazi, za izradu debljih folija i aplikacija izađenih injekcijskim prešanjem.
PP 401-50
PP DA DA NE NE

Mliječno bijeli master na bazi polipropilena popularan u izradi cijevi za vodu.

PP 401-52
PP DA DA NE NE Master sa mineralnim punilom, sniježno bijelog tona, namijenjen za izradu tankih folija, cijevi, cijevi za vodu i raznih injekcijsko prešanih aplikacija.
PP 401-60
PP DA DA NE NE Master na bazi polipropilena sa mineralnim antiblokom, snježno bijele boje.